ОБЪЕКТІЛЕРДІ ЖОБАЛАУ, ҚҰРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ САТЫЛАРЫНДА ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ КОНСАЛТИНГТІК ЖӘНЕ САРАПТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК НОРМАТИВТЕРІНЕ СӘЙКЕСТІГІ БӨЛІГІНДЕ ЖОБАЛЫҚ-СМЕТАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫ ҚАРАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН КЕҢЕСТЕР (ҰСЫНЫМДАР) БЕРУ

Өрт қауіпсіздігі саласында жобалау, құрылыс және құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау сапасына мемлекеттік бақылауды болдырмау шарттарында, олардың өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылыс өндірісіне қатысушылардың (тапсырыс беруші, жобалық және құрылыс ұйымдары) жауапкершілігі артады.

«Файкон LTD» ЖШС жобалау, құру, құрылысы аяқталған объектілерді пайдалануға қабылдау кезеңдерінде және өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде пайдаланған кезде құрылыс өндірісінің қатысушыларына ақыл-кеңес беру қызметтерін көрсету бойынша айтарлықтай тәжірибеге ие.

Бұл қызметтер құрылыс өндірісінің бастапқы кезеңдерінде сәйкессіздікті анықтауға және жоюға, жобалардың, құрылыс жұмыстарының сапасын арттыруға, құрылыспен аяқталған объектілерді пайдаланған кезде төтенше жағдайлардың тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН САРАПТАУ

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті сараптау қауіпті өндірістік объектілер үшін, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V «Азаматтық қорғаныс туралы» Заңы негізінде жүргізіледі.

Компания машина жасау, мұнай-газ өндіру, мұнай өңдеу, мұнай-химиялық, металлургиялық, тау-кен қазу және өнеркәсіптің химиялық салалары объектілерінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін сараптау жөніндегі қызметтерді көрсетеді, соның ішінде:

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ АУДИТ

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит объектілердің өрт қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігін немесе сәйкессіздігін белгілеу мақсатымен өткізіледі.
Аудит келесі іс-шараларды қамтиды:
Объектінің өрт қауіпсіздігін, сондай-ақ қызметкерлер құрамының дайындық деңгейін сипаттайтын құжаттарды талдау, соның ішінде:
Объектінің өрт қауіпсіздігінің күйі туралы шынайы ақпарат алу, өрттің туындауы және дамуы мүмкіндігін анықтау, өрттің қауіпті факторларының адамдарға ықпал етуі, сондай-ақ объектінің өрт қауіпсіздігінің талаптарына сәйкестігін анықтау үшін объектіні тексеру, соның ішінде:
Объектіні өртке қауіпсіз күйге келтіру бойынша объектінің әкімшілігіне, ұйымның қызметкерлері – өрт-техникалық минимумға ақыл-кеңес беру және өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтау және өрт жағдайындағы әрекеттер бойынша нұсқама өткізу; Объектідегі өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету немесе қамтамасыз етпеу туралы қорытынды дайындау.
«Азаматтық қорғаныс туралы» ҚР заңының 38-бабына сәйкес: Аудиттің оң қорытындысы кезінде бұл объект қорытынды әрекет ететін кезеңге өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау органдарының тексерістерінен босатылады.