Метрологиялық қызметтер

ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ ТИПІН ҚР МЕМЛЕКЕТТІК ТІЗІЛІМІНЕ ЕНГІЗУ

Өлшеу құралдарының типін бекіту үшін мемлекеттік сынақтар жүргізіледі, осы үдеріс барысында олардың метрологиялық және техникалық сипаттамалары анықталады. Аяқталғаннан кейін, типті бекіту туралы сертификат беріледі (метрологиялық сертификат), ал типтің өзі (өлшеу құралы) Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшеу құралдары тізіліміне енгізіледі.

Өлшеу құралдарының типін бекіту туралы сертификат өлшеу құралының типіне де, өлшеу құралдарының топтамасына да берілуі, сонымен қатар сертификатта сериялық нөмірлері көрсетілуі мүмкін.

ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫН МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН АТТЕСТАТТАУ

Өлшеу құралдарын метрологиялық тұрғыдан аттестаттау — өлшеу құралының метрологиялық қасиеттерін анықтау және алынған деректер көрсетілген құжатты беру үшін уәкілетті орган тарапынан орындалатын өлшеу құралын зерттеу.

Метрологиялық аттестаттау туралы сертификат өлшеу құралына беріліп, сертификатта сериялық нөмірі көрсетіледі.