СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың міндетті талаптарын сақтау саласындағы терең біліміміз бен тәжірибеміз сіздің компанияңызға қажетті рұқсат құжаттарын уақтылы алуды қамтамасыз етіп, қажетсіз кідірістерді болдырмауға көмектеседі.

ҚР СЕРТИФИКАТЫ

Қазақстан Республикасы Сәйкестік сертификаты (ҚР сертификаты) – өнімнің (қызметтің) Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінің, стандарттарының немесе өзге нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат.

ЕАЭО СЕРТИФИКАТЫ

Еуразиялық экономикалық одақтың Сәйкестік сертификаты (ЕАЭО сертификаты) — Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің әрекеті таралатын өнімдердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптардың сақталатын растайтын құжат.

ЕАЭО ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Еуразиялық экономикалық одақтың Сәйкестік туралы декларациясы (ЕАЭО декларациясы) — өнімнің техникалық регламенттердің белгіленген талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат.
ТАЛАПТАРДЫҢ ӘРЕКЕТІ ТАРАЛАТЫН ӨНІМНІҢ БАРЛЫҚ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ ҮШІН СӘЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУДІ ҰЙЫМДАСТЫРА АЛАМЫЗ: