СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ИНЖИНИРИНГТІК ЖӘНЕ САРАПТЫҚ ЖҰМЫСТАР

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Техникалық қадағалау – бұл орындалған жұмыстардың сапасын, мерзімдерін, құнын, қабылдауды және объектілерді пайдалануға тапсыруды қоса алғанда, жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде құрылысты қадағалау.

ҚҰРЫЛЫСҚА ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ ЖҮРГІЗЕМІЗ:

  • орындалған жұмыстардың сапасын, құнын, қабылдауды қоса алғанда, жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде;
  • құрылыс-монтаждау жұмыстарының аяқталған кезеңдерін жүйелі түрде тексеру және қабылдауды қамтамасыз ету мақсатымен өндірістік және өндірістік емес ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын;
  • ғимараттар мен құрылымдардың жобалық шешімдерге, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкестігін;
  • қолданылатын материалдардың, бұйымдардың және құрылмалардың сапасын;
  • объектілерді шартта (келісім-шартта) белгіленген тәртіп пен мерзімге сәйкес салу және пайдалануға енгізуді.

ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ

Жобаларды басқару бойынша қызметтерді көрсетуге мыналар кіреді:
белгіленген бюджет пен мерзімдер аясында инвестициялық жобаның мақсаттарына жету үшін тапсырыс берушімен немесе инвестормен жасалған шарттарға сәйкес, объектілердің жобалауды, құруды және пайдалануға енгізуді ұйымдастыру, жоспарлау, үйлестіру, бақылау.

ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ СЕНІМДІЛІГІН ЖӘНЕ БЕРІКТІГІН ТЕХНИКАЛЫҚ БАЙҚАУ

САРАПТАМА МЫНА МАҚСАТПЕН ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

  • Ғимараттардың, құрылымдардың және олардың элементтерінің нақты күйінің анықтамалары.
  • Ғимараттар мен құрылымдардың беріктігі мен сенімділігінің, сондай-ақ кейінгі пайдалану мүмкіндігінің анықтамалары.
  • Уақыт өте келе орын алатын өзгерістерді ескере отырып, құрылмалардың нақты көрсеткіштерінің сандық бағасын алу.
  • Объектіде күрделі жөндеу, жаңғырту және қайта құру бойынша жұмыстардың құрамы мен көлемін анықтау.